Mình cũng cực kỳ đả phá quan điểm : Con gái là người tình của cha kiếp trước

Mình cũng cực kỳ đả phá quan điểm : Con gái là người tình của cha kiếp trước . Với mình Cha con là cha con , vừa rồi mình đọc trên mạng và báo mấy bài như thế thấy khó chịu quá.Nghe cứ như luận điệu của bọn AD ý . Hôm nọ có đứa vào bình luận bài về xâm hại tình dục cha con của mình lại cũng nói con trai là người tình kiếp trước của mẹ , nó mà ở ngoài đời mình Tát cho một cái vỡ mịa nó mồm cho hết suy nghĩ bệnh hoạn. Kinh tởm quá !

Comments are closed.