Mới đây

Mới đây, bạn Hương Giang có việc về dùng ngôn từ không đúng phép với chú Trung Dân, tiện thể qua việc này, mình muốn nói với một số bạn về cách mà bạn nên nhìn nhận một vấn đề ra sao.
1. Bài phỏng vấn của chú Trung Dân hiện tại chỉ từ một phía, văn nói và văn viết vốn dĩ rất khác biệt. Một câu nói của chú Trung Dân có thể qua cách viết bài sẽ mang ý nghĩa nặng nề hơn. Nên phóng viên của bài phỏng vấn đó cần cũng cấp băng ghi âm cuộc phỏng vấn để chứng minh bài phỏng vấn đó đúng và đủ ý của chú Trung Dân.
2. Câu nói của Giang có đúng là như vậy hay không, hiện tại chỉ có bạn tổ chức và người trong cuộc biết, đoạn ghi hình không được phát sóng đó còn không?! Nếu còn phải công khai để chứng minh tính xác thực cho câu chuyện.
3. Giang im lặng, từ chối trả lời báo mà muốn để bạn tổ chức lên tiếng trước là cách làm đúng.
4. Các bạn fan của Giang, bớt mất dạy và bớt ngu. Tuổi của Giang mà (nếu đúng là có) nói chú Dân chui đầu vào cầu tiêu thì đó là mất dạy và thiếu hiểu biết, nhất là trong một chương trình sau đó sẽ được phát sóng rộng rải. Nên đi bênh thần tượng của mình bằng cách cho rằng câu nói đó là đùa vui, là giỡn, là chương trình hài nên cần vậy, thì văn hoá của các bạn có vấn đề. Bảo vệ thần tượng là hãy chỉ ra cái sai nếu có cho họ thay đổi, không phải bênh mù quáng và hạ nhục người khác.
5. Những ai lên án Giang, hãy lên án một cách có văn minh. Lên án hành động sai trái chứ không công kích cá nhân. Cái cách các mày gọi Giang là con chuyển giới, con bê-đê, thằng bóng… để nói rằng Giang mất dạy, cách đó chứng tốt rằng chúng mày mới mất dạy. Lũ rừng rú ạ.
Vụ này, mình chờ thêm thông tin chính xác với ghi âm và ghi hình từ các bên có liên quan, vì nếu đúng là có những cảnh như vậy, nó sẽ là cú tát cho những gameshow nhan nhản, thứ nên dừng xuất hiện trên truyền hình.

Comments are closed.