Một ông anh trên facebook xin lỗi và xóa các hashtag #anlon vì không muốn cười cợt trên nỗi đau của bà con nông dân