Một trong những bộ phim đầu tiên mình coi của Thái Lan và nổi tiếng khắp Đông Nam Á là “Tình người duyên ma” hay còn gọi với cái tên khác là “Hồn ma Mê

Comments are closed.