Muốn gây thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên cách tốt nhất nhanh nhất và hiệu qả nhất là một nụ cười toả nắngggg