Ngày hôm nay là 1 ngày trống trải vô cùng mặc dù hàng núi công việc phải lo toan

Ngày hôm nay là 1 ngày trống trải vô cùng mặc dù hàng núi công việc phải lo toan. Đôi khi ta rơi vào trạng thái này mà không 1 lời lí giải
Quẩy ba lô ra đường đi cắt tóc, nhuộm tóc, mần móng, vào phòng gym chạy bộ, sau đó sẽ đi bơi…
Rồi sau đó có ai sẽ quơ đại ai đó đi chơi nhỉ

Comments are closed.