Ngày hôm qua mình vừa đến thăm Bảo tàng chiến tranh ở Canberra (Úc)

Ngày hôm qua mình vừa đến thăm Bảo tàng chiến tranh ở Canberra (Úc). Đứng bần thần tại khu vực trưng bày về chiến tranh Việt Nam và cảm nhận từ trong sâu thẳm rằng đúng là cuộc chiến vẫn chưa đi qua trong lòng mọi người VN ở bất cứ đâu, dù đã sau 42 năm . Sáng nay đọc được bài viết tràn ngập cảm xúc này của anh Manh Kim, thấy không thể không share lại. Nhất định mình sẽ phải tìm xem bộ phim “không thoả mãn cho tất cả” đó! Cảm ơn tác giả về bài viết dẫn chuyện tuyệt vời cho bộ phim.