Ngày này năm trước mình đang đc matxa

Ngày này năm trước mình đang đc matxa ,jo này năm nay mình lại matxa cho nguoi khác đúng là đời k như mơ
See Translation