Người Nghèo Tiền Nghèo Bạc thì không đáng sợ

Người Nghèo Tiền Nghèo Bạc thì không đáng sợ, nhưng Nghèo Não (Nghèo Từ Trong Não) thì bó tay!
Đụng đến bọn Nghèo Não nó sẽ nhảy dựng lên là Nghèo đâu có tội, tại sao khinh người nghèo, tại sao không công bằng với họ, người ta vất vả cực khổ mà vẫn nghèo, đừng ác với người nghèo, xã hội này chèn ép bất công với bọn nghèo tụi tui quá, cấm xe máy thì nghèo đi bằng gì, cấm hàng rong thì ngheo mưu sinh bằng gì… blah…blah…
Nhưng chỉ cần nói vợ họ rằng : Hãy đừng nhậu nhẹt, đừng bài bạc đề đóm, đừng hút thuốc, ăn ở vệ sinh cho đừng bệnh tật, đừng say xỉn chạy xe bị tai nạn không có tiền chữa, cai thuốc lá lấy tiền đó mua bảo hiểm y tế, hãy kế hoạch hoá gia đình, đừng đẻ con nhiều khi không đủ điều kiện lo cho nó…
Thì gần 100% sẽ từ chối không thực hiện, và đổ thừa cái nghèo này là do tất cả mọi thứ trừ họ ra!
Vậy đó, Nghèo Não là như vậy, chả ai làm bạn nghèo cả, chính những thói hư tật xấu, lối sống ngu dốt thiếu suy nghĩ đã làm bạn nghèo, mà người ta đã chỉ rồi, chỉ cho đường sáng thoát nghèo thì không chịu nghe, bạn không tự thoát nghèo được thì ai giúp bạn đây!
Đi xe Ngu (xe máy) bị tai nạn nhè nhẹ thì tốn cũng vài chục triệu điều trị, chưa kể mất công ăn việc làm, mất sức lao động này kia! Trong khi chịu khó đi bộ và xe bus cho an toàn thì không nghe, cứ chọn giải pháp Ngu để dể dàng rơi vào rủi ro và nghèo mãi ngóc đầu không lên!
Vậy đó, Nghèo Từ Trong Não là khó mà thoát lên được, nó là Định Mệnh!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >

Comments are closed.