Nhà mới trồng được vườn hoa Mao Lương

Nhà mới trồng được vườn hoa Mao Lương, nên tôi phải mang mấy cành cài lên váy đây các ông ạ ✨
Định ém hàng đến tận ngày khai trương ở Hà Nội cơ. Nhưng mà cái bệnh hay khoe của một con bánh bèo vô dụng là tôi không sửa được. Hý hý

Comments are closed.