NHẦM

NHẦM !
*** Cụ Hồ có những câu nói để đời rất giản dị mà sâu sắc . Thế nhưng hai câu thơ nhiều vị lãnh đạo cao cấp khi đi ” dạy ” cấp dưới về Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh ; do không hiểu biết nên thường dẫn chứng sai , nói là ” lời dạy của Bác Hồ ” ?!… Thời tôi còn làm công tác Biên tập có tác giả kịch bản cũng từng đứng lên tranh cãi đã đọc trong ” Tuyển tập Hồ Chí Minh ” khi bị đề nghị viết lại (!).
*** Thực tế hai câu thơ ” Dễ trăm lần không dân cũng chịu / Khó vạn lần dân liệu cũng xong ” là của nhà thơ THANH TỊNH. Trích trong ca dao vận động nông dân đóng thuế nông nghiệp năm 1948, tiêu đề ” Dân no thì lính cũng no ” – Nhà thơ Thanh Tịnh sau này làm Chủ nhiệm ( tức Tổng Biên tập ) tạp chí Văn nghệ Quân đội , người xứ Huế.
*** Thêm một lần đính chính để các lãnh đạo khỏi nhầm !

Comments are closed.