NHẠT NẮNG

NHẠT NẮNG.
Dõi theo bóng lẻ tận chân trời.
Lặng lẽ thời gian bước khoảng vơi.
Thu đến Xuân qua chìm giấc mộng.
Người đi kẻ lại nhớ dòng đời.
Thầm mơ kỷ niệm như còn khuất.
Ôm ấp hương yêu mãi chẳng rời.
Nắng nhạt vương thềm đầy xác lá.
Mưa đêm gác trọ… Hỡi ru mời.
Chiều…10.5.2017
Trần Minh Hùng..( Bài HOẠ ).
&%&%&%
BƠ VƠ.
( ĐL – 070 )
Gởi lại yêu thương ở cuối trời
Khi tình khao khát mộng đầy vơi
Từng thu lạnh lẽo đau làn tóc
Mỗi giọt lê thê đẫm cuộc đời
Dõi mắt mong chờ cơn gió thoảng
Ru thềm khỏa lấp mảng chiều rơi
Đường xưa ngoảnh mặt nghe lầm lỡ
Để thấy bơ vơ đến gọi mời
Mỹ Phương Phạm
MAY 9 – 2017
( Bài XƯỚNG ).

Comments are closed.