(Nhiều người thường có đánh giá mang nặng cảm tính hoặc do thiếu thông tin hoặc do không chịu tìm hiểu kỹ nên chưa hiểu rõ những thay đổi rất rõ nét trong hệ thống y tế Việt Nam từ khi bà Tiến lên làm Bộ trưởng

(Nhiều người thường có đánh giá mang nặng cảm tính hoặc do thiếu thông tin hoặc do không chịu tìm hiểu kỹ nên chưa hiểu rõ những thay đổi rất rõ nét trong hệ thống y tế Việt Nam từ khi bà Tiến lên làm Bộ trưởng. Không phải ngẫu nhiêu mà tớ đánh giá bả là người có bản lĩnh, dám nói, dám làm và thực hiện được nhiều chính sách có thể nói là làm thay đổi tận gốc hệ thống y tế Việt Nam.
Một trong những chính sách quan trọng nhất mà bả làm được dù gặp rất nhiều phản đối là việc tăng viện phí. Tất nhiên nói tới tăng viện phí thì chả ai thích nhưng khung viện phí cũ thì quá lạc hậu. Chẳng hạn tới tận năm 2012 vẫn áp dụng khung giá khám bệnh cũ, như tiền công mà Bảo hiểm y tế thanh toán cho 1 lần khám bệnh chỉ có 3000 đồng. Với số tiền này mà đòi bác sĩ tận tình với bệnh nhân thì chỉ có là ông bà thánh hoặc nói lấy được để lừa bịp nhau. Khi tăng viện phí lên để bù đắp đủ các chi phí thì hệ thống y tế Việt Nam đã chuyển mạnh sang việc cung cấp các “dịch vụ” đúng nghĩa chứ không còn mang cái danh hão là “mẹ hiền” nhưng “mẹ” (nhân viên y tế) thì đói, “con” (bệnh nhân) thì phải đút lót phong bì, còn cơ sở vật chất bệnh viện thì rất tệ hại. Khi đã bù đắp được đủ chi phí thì bệnh nhân sẽ có quyền đòi hỏi bệnh viện phải cung cấp những dịch vụ tốt cho mình. Bệnh viện cũng có tiền để tiến lên hiện đại hóa. Đời sống bác sĩ tốt hơn thì họ mới lo yên tâm công tác, không cần phải sống bằng phong bì của bệnh nhân. Tất nhiên sẽ có một số bệnh nhân bị ảnh hưởng nhưng hầu hết bệnh nhân, đặc biệt là với những người có BHYT thì lại có lợi vì được sử dụng dịch vụ chất lượng tốt hơn trong khi số tiền đóng thêm không đáng kể.
Một chính sách quan trọng nữa là việc từ 1/1/2016 đã cho mở thông tuyến khám BHYT cấp tỉnh, tức là bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh có thể đi tất cả các bệnh viện trong cùng 1 tỉnh để khám mà không cần giấy chuyển viện và vẫn hưởng đầy đủ quyền lợi. Điều này sẽ “ép” các bệnh viện phải cạnh tranh để tăng chất lượng dịch vụ nhằm thu hút được nhiều bệnh nhân tới khám, chữa bệnh. Bệnh viện nào mà chất lượng dịch vụ kém quá, không có ai tới khám, chữa bệnh thì chỉ có nước đói. Tới năm 2021 thì sẽ mở thông tuyến trên toàn quốc.
Những chính sách trên đây sẽ có tác động rất lớn tới sự phát triển của hệ thống y tế trong dài hạn, mang lại rất nhiều lợi ích cho bệnh nhân. Nếu bà Tiến không phải là người có tầm nhìn xa, dám nghĩ, dám làm thì sẽ không bao giờ dám vượt qua những sự phản đối để thực hiện mà cứ để mặc hệ thống y tế Việt Nam trì trệ, vừa đỡ mệt, vừa đỡ bị chửi)