Những trang đầu tiên của cuốn sách 30 NGÀY CÙNG CON HỌC HIỂU VỀ PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC

Những trang đầu tiên của cuốn sách 30 NGÀY CÙNG CON HỌC HIỂU VỀ PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC.
Đang cùng đội ngũ hoạ sỹ và biên tập ngày đêm nỗ lực hoàn thành cuốn sách. Hôm nay vừa nhận thêm một lời cổ vũ từ đạo diễn Việt Tú, anh bảo: Hãy làm cuốn sách này vì con cái chúng ta trước nhất! Và đó cũng chính là tâm nguyện của tôi khi thực hiện cuốn sách này! Dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 5/2017. Mong được nhận sự ủng hộ của cả nhà mình!

Comments are closed.