Nửa đêm nghe Thiền sư Sayadaw U Jotika thấy hay quá:

Nửa đêm nghe Thiền sư Sayadaw U Jotika thấy hay quá:
– Chừng nào còn bám víu vào mình đã là hay đang là cái gì, chừng đó bạn vẫn còn có cảm giác không an toàn.
– Chừng nào còn bám víu vào sự sở hữu, chừng đó bạn vẫn còn cám giác thiếu thốn.
– Chừng nào còn bám víu vào thành tựu, chừng đó bạn vẫn còn chưa thấy đủ.
-Chừng nào bạn còn bám víu vào quyền lực, chừng đó bạn vẫn còn yếu đuối.
Sự BÌNH AN, ĐẦY ĐỦ, MẠNH MẼ thực sự chỉ đến từ việc mãn nguyện với thực tế mình là ai chứ không phải mình là cái gì, sở hữu cái gì, …
Cuộc đời là một sự phản ảnh các trạng thái tâm của chúng ta, vì thế việc chúng ta là ai, điều đó phụ thuộc vào trạng thái tâm của chính chúng ta.
Chúng ta cảm nhận các cảm thọ nhưng nếu không để nó trở thành tham ái (tanhā) thì chúng ta có thể thoát ra khỏi nó. Nhưng nếu chúng ta để nó tiến triển tiếp trở thành tham ái, khi đó tham ái sẽ ngày càng tích tụ thêm nhiều sức mạnh, ngày càng có thêm động lực hơn nữa.
P/S Chúng ta bị những vô thức kiểm soát mình do chúng ta không nhận ra chiến lược/cách sống của mình có vấn đề!!!!