Ở Nhật

Ở Nhật, các em nhỏ từ mẫu giáo đã được dạy và học thuộc lòng 7 điều Tâm luyện dưới đây:
TÂM LUYỆN
1. Trong thế giới này, điều vui vẻ nhất chính là ta có được công việc để cống hiến suốt đời.
2. Trong thế giới này, điều khốn khổ nhất chính là không được giáo dưỡng như một con người.
3. Trong thế giới này, điều buồn nhất chính là không có việc gì để làm.
4. Trong thế giới này, điều khó coi nhất chính là ganh ghét với cuộc sống của người xung quanh.
5. Trong thế giới này, điều đáng kính trọng nhất chính là ban ơn nhưng không bao giờ trông mong sự đền đáp.
6. Trong thế giới này, điều tuyệt đẹp nhất chính là yêu thương tất cả mọi thứ xung quanh ta.
7. Trong thế giới này, điều đau khổ nhất chính là sự dối trá.
(Sưu tầm)
See Translation