Sẵn chuyện Đồng Tâm để kể các bạn nghe chuyện Bất Công Đất Đai của Mỹ qua bộ phim Hell or High Water

Sẵn chuyện Đồng Tâm để kể các bạn nghe chuyện Bất Công Đất Đai của Mỹ qua bộ phim Hell or High Water, tựa VN là Không Lùi Bước!
Chuyện phim kể về gia đình có hai anh em nông dân, đất đai gia đình họ bị cầm cố ngân hàng rồi các công ty ma mãnh ép uổng để mua lại, họ sắp mất tất cả! Người anh vừa ở tù về, thì cùng người em tổ chức đi cướp ngân hàng, họ cướp một loạt câc ngân hàng, để lấy tiền chuộc lại mảnh đất của gia đình!
Phim là sự đuổi bắt và vất vả chống lại của Hai Anh Em như là chống lại bọn xấu xa khi dồn họ vào đường cùng! Cuối cùng họ thành công, có đủ tiền để chuộc lại đất đai! Nhưng người anh nhận hết tội về mình, chạy lên núi đấu súng với cảnh sát và cố tình chết ở đấy, như là một sự đền tội!
Trong phim ảnh của Mỹ rất hay ở chỗ đó! Họ ngầm muốn ủng hộ sự đấu tranh của hai anh em chống lại cả một hệ thống xấu xa, nhưng nếu làm sai, có đi cướp ngân hàng, có bắn người là có vi phạm pháp luật thì phải có trả giá, phải có đền tội chứ không thể bỏ qua! Người Anh hi sinh chết như là đền tội thế cho em trai mình, thì người em và con cái về sau mới thanh thản mà ngẩng mặt làm người Đàng Hoàng công chính trong xã hội được! Có nghĩa Pháp Luật và Công Lý luôn được tôn trọng bằng một cách nào đó!
Quay lại, nếu tôi là nhân dân Đồng Tâm, tôi sẽ kêu gọi một số người đứng ra chịu tội, bắt Cảnh Sát là Sai dù bất kỳ lý do gì! Mục đích của Nhân Dân đã đạt được, đó là buộc Nhà Nước phải xem xét công bằng!
Để đổi lại việc đó, thì việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, đi tù vài năm là bình thường không có gì oan uổng! Hơn 90 triệu dân Việt Nam sẽ đón Tôi đi tù về như những người anh hùng dám đấu tranh chống lại bất công!
Còn nếu không, pháp luật không nghiêm thì xã hội này sẽ rối loạn, sẽ có nhiều mạng người chết oan uổng khắp nơi, vậy chẳng phải tôi vì lợi ích của bà con Xã tôi mà gây hại đến người khác hay sao!
Vi Phạm Pháp Luật thì phải bị trừng phạt theo Luật, đó là việc mọi Công Dân Văn Minh nào cũng phải tuân thủ và bảo vệ điều đó nếu muốn phát triển! Nhưng chuyện này ở Việt Nam chắc mãi chỉ là chuyện trên phim mà thôi!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >

Comments are closed.