Sau 1 tiếng đồng hồ được chăm sóc bằng bộ sản phẩm chăm sóc hàng tuần của #Artistry và được massage bằng chiếc lược thần kì

Comments are closed.