Sau khi diễn tốt nghiệp

Sau khi diễn tốt nghiệp, các a chị k33b thu dọn chiến trường ở nhà hát a3 trường đại học skđa vì: nếu ko chuyển đạo cụ phục tranh trong ngày hôm sau a chị í sẽ mất toi 2000k tiền đặt cọc há há mặc dù rất mệt mỏi bởi hôm trước cả ngày căng thẳng diễn chiều tối nhưng vì danh dự của k33b, vì 2000k chị Nguyễn Phương My cùng các a Hoàng Đại Đức Nguyen Phuong Nam ko quản nắng nóng, với tinh thần “tăng gia oánh giặc” đã âm thầm đưa đồ về nhà an toàn há há á há há
Đã thế lại còn làm cờ líp nữa chứ <3

Comments are closed.