Sau thông báo về lịch đăng ký chính thức của các khóa 09

Sau thông báo về lịch đăng ký chính thức của các khóa 09-2017 ở Hà Nội và TPHCM và những thay đổi lớn về chương trình học (link: https://www.facebook.com/holevu/posts/1378111535576809), các bạn bom tôi tới tấp qua email/FB inb để hỏi khi nào link đăng ký mở, mở thế nào v.v… Tôi xin nhắc lại: tôi luôn thông báo rõ ràng qua các kênh thông tin của lớp mỗi lần mở đăng ký để các bạn có thể chuẩn bị trước. Để được cập nhật kịp thời mỗi khi có thông báo gì quan trọng, theo hướng dẫn tại Class FAQ, câu 11 https://www.facebook.com/note.php?note_id=1023968900991076
See Translation

Comments are closed.