Tạm biệt C2 nhé

Tạm biệt C2 nhé
Tạm biệt đêm thứ 5 dài
Mai em vào C1 rồi
Nhớ quá, quên sao được
Nhạc C1 thân yêu
Gớm, mấy anh chị vô đối ở đâu ra nổi lên trên newsfeed như nấm sau mưa. Nhiều như quân Nguyên. Khủng bố Facebook.
Hàng ngày toàn thợ lặn đáy ao
Năm sau vô địch C1 Mou nhẩy!

Comments are closed.