Tản mạn về mệnh vô chính diệu

Tản mạn về mệnh vô chính diệu
Trước hết cần nói thêm về Tuần Triệt. Nhiều người cho rằng Tuần Triệt chiếu qua chiếu lại như các sao khác được. Thử hình dung : ta chặt cái cây này mà k chặt cây bên cạnh thì sẽ thế nào ? Doanh trại này ( gọi A ) bị bao vây bởi đội quân kia ( gọi B ) thì doanh trại C cách đó 5 dặm cũng bị đội quân B vây sao ? ?? Tuần Triệt đóng giữa 2 cung nếu chiếu qua chiếu lại ta lấy gì coi lá số . Do đó theo thiển ý của mình Tuần Triệt chỉ có tác dụng tại bản cung nó đóng, k thể có tam hợp chiếu .
Mệnh vcd có ng k đắc Không nào vẫn khá, có ng đắc Tam Không nhưng bị dở. Các sách thì nói rằng mệnh vcd cần Tuần, Triệt án ngữ và thêm Thiên Không , Địa Không hoặc k có những Không đó cũng phải hội họp dc nhiều sao tốt thì mới khá và thọ. Thực tế ngoài mệnh k có chính diệu , các sao Không, còn có các hung tinh trung tinh tốt khác, còn hành của mệnh… ràng buộc tạo nên sự tốt xấu.
Dưới đây là kinh nghiệm của cụ Thiên Lương về giải đoán mệnh vcd mình sưu tầm dc :
A– Mệnh vcd có Âm Dương tịnh minh chiếu. Nghĩa là mệnh k có chính tinh phải dc Âm Dương sáng chiếu tới. Lá số Khổng Minh Gia Cát là ví dụ .
B– Mệnh vcd có hung tinh đắc địa thủ mệnh: hung tinh này phải hợp hành của mệnh và k có Tuần Triệt mới dc vì nếu có sẽ làm mất cái đẹp của hung tinh mất rồi. Ví dụ ng mệnh Hỏa có Thiên Không thuộc Hỏa là hợp cách , nhưng phải k có Tuần Triệt ở đây. Ví dụ nữa Đà La độc thủ mệnh k có chính diệu, nhưng có Đà đắc và hợp hành của mệnh ( miễn sao k có Tuần Triệt phá đi ). Phải k có hung tinh mạnh nào khác , mới là Đà La độc thủ. Hung tinh phù trì cho mệnh cùng hành vs mệnh tốt hơn là sinh cho mệnh.
C– Đắc tam Không nhi phú quý khả kỳ
Mệnh có 1 Không đắc địa tọa thủ, còn 2 Không ở tam hợp chiếu sang là đắc cách Tam Không. Đây mới là cách mệnh vcd đắc Tam Không như các sách nói, là cách phú quý. Nhưng phải mệnh Hỏa mới dc ăn do các sao Không hành Hỏa chỉ phù trì cho ng mệnh Hỏa. Sau đó là mệnh Kim. Các mệnh khác sẽ vất vả hơn. Cụ Thiên Lương cho rằng Triệt k phải là Không do Triệt là Triệt Lộ. 3 Không ở đây là Tuần , Địa Không, Thiên Không.
D– Mệnh vcd hợp chiếu có xung sát
Mệnh vcd k có hung tinh đắc cách hợp hành để hưởng, lại bị các sao hung sát từ tam hợp là nguy hại. Lúc này lại rất cần Triệt đóng ngay ở mệnh để phá các xung sát từ ngoài. Nhưng cung mệnh phải vcd và k có hung tinh đắc ; chứ nếu k thì Triệt lại phá luôn cách hay mất.
E– Mệnh có Không, có hung tinh và trung tinh đắc cách
Như trường hợp Đắc Tam Không, có thể bị phá đi khi gặp thêm trung tinh hay hung tinh đắc cách. Mệnh vcd có 1 Không tại mệnh và 2 Không ở 2 cung tam hợp chiếu vào là đắc cách, nhưng chỉ có thế thôi hoặc thêm những sao thường. Còn nếu thêm hung tinh hay trung tinh đắc thì lại giảm kém. Bởi những hung tinh và trung tinh tốt ấy gặp phải Không thì sẽ bị giảm ảnh hưởng. Đó gọi là Kiến Tam Không ( kiến còn là thấy ). Mọi sự như phù vân phú quý k bền lâu.
F– Mệnh có hung tinh khắc hành mệnh
Mệnh vcd hung tinh k phù cho mệnh mà khắc mệnh, nhìn ra các cung ngoài chiếu vào thấy các sao Không thì các sao Không đó k có lợi. Đây là Ngộ Không: tức Bần và Yểu. Mệnh đã bị hung tinh khắc là mệt oy, lại thêm Không thành ra những ảnh hưởng xấu phù nhau nên mới bần & yểu.
G– 1 trường hợp tốt nhưng mệnh có Tuần
Mệnh vcd có hung tinh đắc hợp hành, hợp chiếu thêm trung tinh đắc là tốt. Nhưng có Tuần thì lại dở : ” Tứ chính giao phù, kị nhất Không nhi trực phá”.
H– Mệnh k có Không nào
Dù thủ hay chiếu k có Không, cũng k có hung tinh thì cần xem thêm các trung tinh. Nếu nhiều trung tinh tốt thì khá dc :))))
See Translation