thấy cũng rần rần thành tích học của con trẻ nên mình cũng khoe là con mình nó học giỏi

thấy cũng rần rần thành tích học của con trẻ nên mình cũng khoe là con mình nó học giỏi, đặc biệt thi học kỳ chương trình tiếng Anh năm nay kiếm được con 4.5 điểm môn Math, mà hỏi ảnh thì ảnh cứ nói chuyện qua rồi nhắc lại chi nữa người ơi đại khái là làm bài thi sai thôi, thấy giờ các cháu 10 không, con mình có điểm 4.5 thấy cũng vui trong lòng, thầy cô chấm vậy tui ưng, giờ mę thưởng cho ảnh đi bơi, đang bơi như con cá, mà mập quá chắc là cá heo…

2 Replies to “thấy cũng rần rần thành tích học của con trẻ nên mình cũng khoe là con mình nó học giỏi

    1. Bảng chứng nhận SAN XUẤT HÀNG LOẠT ấy mà.kkkk
      Thằng cha Hiệu trưởng này có vấn đề về SƯ PHẠM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *