Theo tôi

Theo tôi, Việt Nam chúng ta nên đăng ký đưa khoảng 10 vạn quân vào Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, để xung phong đến các điểm nóng trên thế giới giữ gìn Hoà Bình!
Mấy lò lửa Irac, Iran, Palestin, Syria … gì gì cứ chờ đấy, có tụi em tới lo hết nha!
Các bạn Thanh Niên Việt Nam gan dạ anh hùng lâu quá chưa đánh đấm gì ai ngưa tay ngứa chân lắm rồi, năng lượng dư thừa đang muốn nổ tung, hãy cho bọn em phụng sự đất nước, bọn em xung phong ngay, mỗi năm đem về cho Đất Nước vài tỉ đô la cũng đáng chứ!
Chớ để sung quá đấu đá đánh đập lẫn nhau vầy phí quá các bạn ạ!
Ai thấy hay thì like!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >

Comments are closed.