Thông báo: Khoá Nodejs đã được nâng cấp thành bom tấn 2017

Thông báo: Khoá Nodejs đã được nâng cấp thành bom tấn 2017
KHOÁ HỌC LẬP TRÌNH FULL STACK JAVASCRIPT MEAN
Bao gồm: MongoDB + ExpressJS + AngularJS + NodeJS + iOT
Chi tiết khoá học: http://khoapham.vn/khoa-hoc-lap-trinh-web-fullstack-javascr…
Khoá học này chắc chắn sẽ làm hài lòng các bạn yêu thích lập trình web với công nghệ mới, lập trình Backend & iOT Adruino. Quẩy lên cùng MEAN nào các bạn nhé.
See Translation

Comments are closed.