Thông báo: link đăng ký option A của các lớp 09

Thông báo: link đăng ký option A của các lớp 09-2017 khu vực phía Nam đã mở. Link đã được gửi qua email cho các bạn đăng ký học thử 2 lớp trong TPHCM vào tháng 7 vừa rồi. Nếu chưa thấy thì làm ơn check SPAM folder trước khi liên lạc lại với chúng tôi. Các bạn học viên cũ cần link để đăng ký hộ bạn bè, người thân có thể liên lạc trực tiếp với tôi qua email hoặc FB.
Lịch học của các lớp 09-2017 khu vực phía Nam
1. Ngọng Tối (20 sessions, học T7, từ 18h00 đến 21h00, học phí 5.500.000 VND, bắt đầu từ 23/9)
2. Thiểu Năng Sáng (20 sessions, học CN, từ 9h00 đến 12h00, học phí 5.500.000 VND, bắt đầu từ 24/9)
3. Tạp Dịch Chiều (20 sessions, học CN, từ 14h00 đến 17h00, học phí 5.500.000 VND, bắt đầu từ 24/9)
Lịch đăng ký option A: học viên cũ (đã học ngoài Hà Nội) và các bạn đã từng đăng ký và nộp phí học thử sẽ được ưu tiên đăng ký trước theo option A (link đăng ký mở vào 23/7).
Lịch đăng ký option B: link đăng ký sẽ được thông báo qua email list chung và post trên FB vào 10h tối CN, 13/8.
See Translation