Thông tin khởi tố vụ án

Thông tin khởi tố vụ án, bị can hành vi “Giữ người trái pháp luật” Tôi thấy vẫn còn nhiều nghi hoặc mâu thuẫn qua bài bào này đối với ý thức của hai mẹ con.
Điều 22 Hiến pháp năm 2013 có quy định: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

10 Replies to “Thông tin khởi tố vụ án

  1. Chú yên. Điều 22 Hiến pháp 2013 Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở đấy

  2. Quan trọng là công trình vi phạm nằm ở sau nhà. Muốn đi ra đó phải vào nhà ra cửa sau. Vì thế có thể đúng.

  3. Hai mẹ con thôi mà nhốt được 6 cán bộ? Làm như hai mẹ con này có sức mạnh ghê gơm lắm đây. Có ăn vạ gì k vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *