Thực sự thì Đại ở các khu vực quá nhiều

Thực sự thì Đại ở các khu vực quá nhiều. Hoà ko biết chọn ai để pass chi nhánh nên Hoà sẽ ưu tiên Pass cho những ai làm việc trực tiếp với Hoà ở khu vực đó sau đó các bạn ý sẽ có nhiệm vụ chăm các bạn nha.
Còn những khu vực ko có ai làm việc trực tiếp với Hoà thì Hoà sẽ pass lại cho chi nhánh gần nhất nha.

Comments are closed.