Tình hình là anh nhờ viết nốt cái chuyện tình cũ mà ai cũng đồn thổi rất sai

Tình hình là anh nhờ viết nốt cái chuyện tình cũ mà ai cũng đồn thổi rất sai. Một khi đã có người nhà anh hay bên nhà người cũ nói sai chỉ để dọa nhau lúc đó và xỉ vả anh những ngày đó dù anh sống cái gì cũng từ việc thuận xuôi của anh chị thì mới vậy. Nhưng cái đã đi vào dòng đời là sẽ thành các tiếng vọng nhưng nhân chứng cuộc đời thì còn đó. Sao anh lại phải ngại cái mà khi dọa nhau khi ghét anh lúc đó, vì ghét người lớn của anh, thì đổ lên anh cái không thuận xuôi để dọa, cũng vậy bên họ nhà anh người đang giận anh thì nghe loáng thoáng nhưng cứ nói ầm ĩ mà anh có chấp đâu. thì người nhà 2 bên nói gì lúc đó với anh và người cũ đều hiểu một bên vô tình nghe nhầm và nói sai. Còn bên kia thì muốn tạo sức ép ngược lại để anh phải làm như mong muốn. Chính vì thế có chuyện an ninh phường bị mắng từ người lớn thì bảo vậy kiện đi thì tao giúp mày. Rõ ràng nếu sai thì sao có chuyện để mọi sự êm xuôi như vậy. Rõ ràng anh và người cũ không tô vôi hay che cho nhau. Chỉ có điều anh bảo sự thật thì phải nói để cái gì dư luận đang bấn loạn lên và lồng lên thì đã thế bạch hoá luôn mọi sự. Chứ anh không sợ gì. Bởi ai đã biết đó chỉ là lời khi thù địch nhau thì nói vậy và không đúng, không giá trị, họ biết nhưng vì chuyện này nếu thành đôi thì họ không thể chịu đựng được Nên vẫn cố dùng cho một màn cuối để muốn bại thành thắng. Thì họ biết họ sai mà vẫn làm vì muốn thắng thì càng sai. Riêng anh và người cũ thì phải làm chứng sự thật. Vì anh theo đạo Kito và vốn anh không nói điêu gian đến mức chết anh còn không sợ để bảo vệ sự thật thì không vì một lợi lộc nào mà anh nói dối cả thiên hạ vì Trên hết Chúa sẽ không tha mà anh yêu Ngài thì không vì được gì mất gì mà anh phải nói dối. Nếu anh xấu hành vi khi xưa anh đã không rời xa người cũ dễ thế mà không ai biết thấy phản đối. Người than không phản đối ầm ĩ lên mà thiên hạ lao nhao lên là có vấn đề. Nếu xấu anh đã không kể gặp Đức Tổng Kiệt và nếu cần gặp các vị đó hỏi thì biết. Anh không sống dối trá. Nếu để sống mà dối trá anh đâu như hôm nay. Phơi mình ra chịu mọi nhục nhằn và anh biết sẽ còn các tin tiếp nữa không về anh mà vì khi điên loạn lên họ sẽ tấn Công bằng lời nói và Facebook một vài người thân của anh. Nhưng càng làm vậy họ sẽ càng thua. Vì những người không phải anh tuy có lỗi nhưng không ai không có lỗi! Khi điên cuồng chống thì những người đó sẽ nói ra hết để bảo vệ chân lý và sự thật Chúa đòi buộc. Tuy ngại lúc đó nhưng khi những người đó nói lên và cùng nhau đạp dập sự dối trá To Lớn bao trùm thiên hạ. Thì xã hội sẽ rõ ai mới xấu hơn ai.
Dat Tuan Nguyen