TỚI BÂY GIỜ ANH MỚI HIỂU TIẾNG VE

TỚI BÂY GIỜ ANH MỚI HIỂU TIẾNG VE
Trong trẻo bao năm vì cứ nghĩ tiếng ve
Là sứ giả của mùa hè cho học trò gập sách
Xa trường vài tháng thoáng bâng khuâng
Tiếng ve khóc trong đám tang
Khi bao hàng cây trên phố mình bị chặt
Sóng biển gào thương
Hàng phi lao lên đoạn đầu đài
Biển chết
Đôi mắt xanh không chịu khép
Nghe bài diễn văn mắt vẫn mở trừng trừng
Tây Nguyên rùng mình lo sợ
Tiếng ve khẩn thiết kêu cứu lấy tuổi thơ
Những con ve bị chẹn ngang cổ họng
Formosa giết cá giết tôm giết thuyền giết biển
Giết cả tuổi thơ của chúng mình khi mất tiếng ve
Nỗi buồn không cứu được tiếng ve
Vô hại thế cũng cúi đầu bất lực
Giờ anh mới hiểu
Vì sao lại gọi ve sầu
See Translation