Tôi cảm thấy mình không đủ lạc quan và mạnh mẽ để đọc tin tức về con người

Tôi cảm thấy mình không đủ lạc quan và mạnh mẽ để đọc tin tức về con người, mỗi ngày. Họ giết nhau bằng chất hoá học, hãm hiếp, giết trẻ con, xô nhau qua cửa sổ, bơm chất hoá học vào thức ăn của nhau…
Một đứa trẻ lớn lên mang cả tình yêu và hi vọng vào cuộc sống không xứng đáng thừa hưởng sản phẩm tội ác của nhân loại. Tự hỏi what the **** are we doing? Và nhân loại dự định khi nào sẽ kết thúc những hành động độc ác với nhau?
Cần tìm lại sự lạc quan

Comments are closed.