Trả lời chung cho câu hỏi: “Tại sao lại bỏ qua Flux & học thẳng luôn Redux vậy thầy

Trả lời chung cho câu hỏi: “Tại sao lại bỏ qua Flux & học thẳng luôn Redux vậy thầy?”
Năm Quý Tị (2013), Facebook gia tộc bố cáo thiên hạ rằng Ăn Gô La đại pháp (Angular) của Google gia tộc chậm chạp, nặng nề, cho xuất thế một bộ chiêu thức gọi là Rối An Tâm Pháp (React).
Thế nhưng Rối An Tâm Pháp lại chỉ là một bộ tâm pháp cường thân kiện thể, không thể dùng để rèn luyện nội công (chỉ là một library để render view). Do đó, không lâu sau Facebook gia tộc tiếp tục cho ra đời một bộ tâm pháp cơ bản (kiến trúc thiết kế) và một công pháp cùng tên là Phờ Lắc thần công (Flux). Nghe đồn Rối An Tâm Pháp và Phờ Lắc Thần Công kết hợp lại sẽ thành tuyệt học dời non lấp bể, không gì không làm đc. Nhân sĩ giang hồ (coder) vốn nhẹ dạ cả tin lại rủ nhau tu luyện.
Phờ Lắc thần công rối rắm khó học, nhân sĩ 10 phần học thì 4-5 phần tẩu hỏa nhập ma, phần còn lại cũng trầy da tróc vẩy mà công lực cũng chẳng được như lời Facebook gia tộc quảng cáo.
Bấy giờ có một nhân sĩ giang hồ tự là Đan (Dan Abramov), đang tu luyện đồng thời Phờ lắc thần công và Ê La thần công (Elm) mới nhận ra rằng hai môn võ công có nhiều điểm chung, chỉ khác chiêu thức, Đan bèn nảy ra ý định hợp nhất hai môn này lại. Không lâu sau (5/2015), Đan cho xuất thế một bộ công pháp mang tên Rì Đắt thần công (Redux), mang ưu điểm của cả hai môn võ công đồng thời loại bỏ những phức tạp dư thừa của Phờ Lắc thần công.
Nhân sĩ giang hồ nghe vậy mừng lắm, thế là lại kéo nhau đi học Rì Đắt, còn Đan thì được Facebook
gia tộc mời về làm tộc nhân.
Trích “JavaScript Lược Sử Giang Hồ”
See Translation