Tráng sỹ

Tráng sỹ, Tráng sỹ hề
Chốn quan trường ngã ngựa đôi khi
Lấm áo bào chứ đừng lấm bụng
Vung gươm lên mà đi
Đến có thể ồn ào hay không nhưng đi thì nhất định phải khiến người ta cảm xúc! Đời vốn không phải chỉ là một trận đánh, một chiến trường. Đời là cả một cuộc chiến mà danh tướng hay bại tướng vốn là chuyện của đời sau phân định. Hôm nay, vẫy tay chào từ biệt. Chỉ mong là không phải lần cuối cùng được thấy mặt nhau. Vậy đi! Hẹn ngày hạnh ngộ đâu đó trên những đỉnh vinh quang khác mang tên ông!
Ảnh Hoàng Giang (PL TPHCM)

Comments are closed.