Trong quá trình xử lý khủng hoảng tác vụ thủ công của 1 trang web

Trong quá trình xử lý khủng hoảng tác vụ thủ công của 1 trang web. Mình nảy ra ý định tập hợp danh sách các Blacklist Domain quốc tế để phòng chống việc SEO bẩn của một số cá nhân tại Việt Nam
Anh em làm SEO cùng đóng góp để xây dựng danh sách này để giúp các website chân chính sống khỏe hơn nhé <3 Các bạn có website muốn có danh sách domain xấu này nếu ngang qua vui lòng chấm 1 cái để nhận thông tin nhé 😀 #SEO

Comments are closed.