Tự check Facebook của bạn có bị Hack không

Tự check Facebook của bạn có bị Hack không?
Cả nhà tranh thủ kiểm tra luôn đi nhé
Hãy nhập dòng lệnh sau: @ [4:0] (VIẾT LIỀN KHÔNG KHOẢNG CÁCH)
Trong phần comment, nếu hiện lên tên Mark Zuckerberg thì face bạn an toàn, còn tên ai đó…thì đó chính là thủ phạm.
Tút hay!!!

60 Replies to “Tự check Facebook của bạn có bị Hack không

  1. bác Zuck này uid đỉnh thật chỉ mỗi một số 4, mà cái này chỉ làm đc trên điện thoại thôi a ah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *