16 Replies to “Vâng e chạm mốc 41kg rồi

    1. Tự nhien nó tụt dốc k phanh luôn .truóc mói sinh xong đinh tim cách de giảm cân m chưa tim ra cách thì giam hét rui

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *