vậy là đã xong video clip đầu tiên

vậy là đã xong video clip đầu tiên, kể câu chuyện về chiếc khăn lụa và những công đoạn làm khăn.
Chỉ gói gọn trong vòng 4p, nhưng để làm được chiếc khăn còn cần nhiều thứ hơn thế, cần nhiều cảm xúc để phác thảo, cần nhiều giờ để vẽ, 24 giờ để chờ khô, hơn 3 giờ để hấp giữ mầu. Và điều quan trọng hơn cả cần một tình yêu để gửi vào chiếc khăn lụa này…

This video clip has been made with my love for painting on silk. It tells the story of a silk scarf in making, from sketching and applying colors to 24-hour drying and 3-hour putting it on hot steam to fix the permanent colors. Beyond the exhaustive attention to details and colors, there’s a much deeper feeling for the beauty and sophistication that silk has inspired in me.

(Cám ơn một người chị yêu hội họa đã giúp Châu truyền tải cảm xúc của mình sang tiếng Anh)

Comments are closed.