Xã hội ngày nay :

Xã hội ngày nay :
Bạn không có “TIỀN” , bạn không có gì cả. Đừng cho rằng kiếm được một người đàn ông giàu có là sẽ xong, Không ai nuôi bạn không công, họ nuôi bạn béo mập chung quy cũng để ăn thịt thôi, thức tỉnh đi !
Vậy nên đừng ngồi ăn và chờ chết. Xã hội này thứ bạn dựa dẫm không phải là đàn ông, mà là “TIỀN” , kiếm được “TIỀN” mới có quyền nói, “TIỀN” sẽ là bàn đạp và bức tường để bạn dựa dẫm một cách đầy an tâm chứ không phải đàn ông!
Muốn kiếm tiền ib CHI hướng dẫn cụ thể.
Chẳng có ai là ko lm đc. Trừ khi lười. Làm chơi chơi. Xin phép CHI ko rảnh.